Ściany żelbetowe stosujemy w większych obiektach produkcyjnych, halach magazynowych, w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej, szpitale, teatry, czy klatki schodowe. Produkują je różne przedsiębiorstwa z branży budowlano-montażowej. Wszystkie te, które zajmują się produkcją prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i inżynieryjnego. Są to betonowe warstwy połączone ze sobą przy użyciu łączników ze stali. Wypełnienie przestworu pomiędzy warstwami betonu to izolacja termiczna o grubości zgadzającej się z planem. Warstwę techniczną może stanowić np. styropian, polistyren ekstrudowany, wełna mineralna albo inny uwzględniony w projekcie surowiec izolacyjny. Wierzchnia część ściany bywa pokryta różnymi materiałami. Ściany warstwowe mogą posiadać także, różne dziury na okna lub