Ściany żelbetowe stosujemy w większych obiektach produkcyjnych, halach magazynowych, w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej, szpitale, teatry, czy klatki schodowe. Produkują je różne przedsiębiorstwa z branży budowlano-montażowej. Wszystkie te, które zajmują się produkcją prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i inżynieryjnego. Są to betonowe warstwy połączone ze sobą przy użyciu łączników ze stali. Wypełnienie przestworu pomiędzy warstwami betonu to izolacja termiczna o grubości zgadzającej się z planem. Warstwę techniczną może stanowić np. styropian, polistyren ekstrudowany, wełna mineralna albo inny uwzględniony w projekcie surowiec izolacyjny. Wierzchnia część ściany bywa pokryta różnymi materiałami. Ściany warstwowe mogą posiadać także, różne dziury na okna lub na drzwi. Mogą lecz nie muszą być zaopatrzone w elementy instalacji elektrycznych albo sanitarnych. Dzięki tym ścianom skracamy w dużej mierze czas zakończenia określonych projektów. Powierzchnie ścian mogą być wykonane na równo albo w fakturze w naturalnym kolorze betonu, mamy możliwość mieć wtedy już gotową ścianę elewacyjną, odpowiednio odporną na bezpieczeństwo pożarowe. Istnieją ściany składające się z jednej warstwy, dwóch lub trzech warstw
Ogromnie dobra jakość tych materiałów gwarantuje nam wiele lat używalności tego materiału.
Nieraz niezbędne są wzmocnienia konstrukcji, gdy stare są uszkodzone, lub niewystarczające do określonego celu wykonania. Tu stosuje się kształtki, maty, iniekcje ciśnieniowe czy też rewelacyjne taśmy węglowe, które w dzisiejszych czasach są z najnowocześniejszym zastosowaniem w tym obszarze. Materiały używane do tego przedsięwzięcia są w postaci taśm zbrojonych jednokierunkowych, albo też tkanin o strukturze włókien ułożonych w jednym, dwóch lub więcej kierunkach. Wzmacniają one konstrukcje żelbetowe drewniane i murowane. Stosując ten materiał zwiększamy odporność na odkształcanie i rozciąganie konstrukcji. Produkt ten też może być pokryty farbą malarska, lub zaprawą, w taki sposób, żeby efekt wizualny był zadowalający. To bardzo istotna i doskonała dobra strona tego materiału. Wszystkie ubytki w betonie lub w innym podobnym materiale, możemy fachowo zakryć tym rodzajem wzmocnienia. Są także inne formy wzmocnień np. wzmocnienia konstrukcji matami szklanymi, uszczelnianie konstrukcji metodami iniekcyjnymi, wzmacnianie konstrukcji częściami ze stali. Rozróżniamy również techniki powierzchniowe izolacyjne pionowe, poziome. Rzecz jasna przed każdym przeprowadzeniem tego typu robót musi być odpowiedni plan napraw, wzmocnień, czy uszczelnień. analiza najlepiej komputerowa dotycząca dynamiki. Nasi zachodni sąsiedzi już od kilku lat rozpływają się nad wykorzystywaniem włókien do wzmocnień węglowych. Można rzec, iż panuje tam istne szaleństwo w tym temacie. Najświeższy nurt i najnowsza moda. Bierzmy z nich przykład wszak brać i czerpać powinno się od najwybitniejszych. Tylko stosując w praktyce sprawdzone i przetestowane już przez innych rozwiązania, możemy osiągnąć sukces w najprostszy sposób. W dziedzinie budownictwa prym wiodą ekipy niemieckie, idąc ich kierunkiem posuniemy się naprzód na pewno już w niedalekiej przyszłości. Polak potrafi każdy to wie.