Buduje się coraz więcej ładnych mieszkań. Niektóre są dofinansowywane przez rząd, inne stanowią inwestycje prywatnych firm na polu nieruchomości. Całkiem sporo ludzi a w szczególności młodych śni o własnym, nowoczesnym m4. Sfrustrowani tułaniem się po mieszkaniach wynajmowanych, pragną wreszcie stanąć na własnych nogach` Powstające nowoczesne osiedla w mniejszych i dużych miastach są doskonałą okazją dla takich osób. Kupując lokale mieszkalne od dewelopera trzeba niestety pamiętać o podparciu się umową notarialną, dzięki czemu po ukończeniu robót deweloperskich będzie można zawrzeć umowę przekazania własności, bowiem sama umowa wstępna nie czyni jeszcze nikogo właścicielem mieszkania.
Wybierając kupno mieszkań od dewelopera, głównie poza ceną, warto kierować się lokalizacją oraz powierzchnią danego lokalu. Podstawą będzie zestawienie opcji, jeśli nie ma się zbytniego poglądu w nieruchomościach wypada zapytać o wsparcie agenta. Zanim wybierzemy dewelopera trzeba sprawdzić różne opinie o danym człowieku, to jest zasięgnąć języka. Jeśli wywiązuje się ze swoich obowiązków jak trzeba możemy zdecydować się na zawarcie z nim umowy. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej możemy z właścicielem firmy negocjować jej detale, można w tym momencie zapytać o radę specjalistę zajmującego się prawem budowlanym. Umowa tego typu powinna zawierać prospekt informacyjny. Powinny się w nim znaleźć wiadomości na temat ceny nieruchomości i jej lokalizacji, czasie uiszczenia zaliczki oraz następnych jego transz, czasie i warunkach odbioru lokalu. Ponadto zawarte powinny być informacje na temat konsekwencji niedotrzymania terminów przez obie strony osób zawierających umowę. Deweloper może zatem ponosić odpowiedzialność za opóźnienia w poszczególnych pracach budowlanych, nieustaloną zmianę technologii budowlanej, albo także zauważone już po odebraniu nieruchomości nieprawidłowości.
Podczas odbioru lokalu mieszkalnego należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność stanu zastanego z zapisami znajdującymi się w naszej umowie. Jeżeli stwierdzimy wady w wykonaniu m. in. ścian, podłóg, albo też okien. Przed zatwierdzeniem dokumentu odbioru powinniśmy wyegzekwować naprawienie wszelkich niedoróbek, gdyż podpisanie dokumentu skutkuje akceptacją jego wyglądu. Dopiero po odbiorze lokalu mieszkalnego można podpisać ostateczną umowę kupna nieruchomości, którą oczywiście należy także podpisać u notariusza.
Wszystkie umowy deweloperskie trzeba bardzo precyzyjnie czytać. Od czasu do czasu w umowach znajdują się kruczki prawne które umożliwiają zmiany w technologii budowlanej realizowanej inwestycji. Przy budowie kolejnych osiedli każdy przedsiębiorca chce możliwie jak najwięcej zarobić, z tego powodu trafia się, iż stosowany jest gorszej jakości materiał budowlany, czy wynajmowana mniej kosztowna, niekoniecznie doświadczona ekipa, co skutkuje wieloma nieprawidłowościami. Jeśli jednak wybierze się ofertę sprawdzonego dewelopera tego typu przykre niespodzianki nie powinny mieć miejsca, ponieważ zależy mu na budowaniu marki i rozwoju własnej działalności.
Przed wyborem kupna lokalu mieszkalnego na nowym osiedlu warto także zainteresować się planowanymi w tej okolicy inwestycjami. Od czasu do czasu bowiem dużo lepsza cena może być związana z pewnymi niedogodnościami, które mogą powstać w wyniku planowanej w pobliżu nowej inwestycji.